Search
  • Siampool Thailand

สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่เกลือหิมาลัย คุณค่า ความบริสุทธิ์ ที่เหนือกว่า

Updated: Aug 25

นิยามของน้ำแร่ธรรมชาติ คือต้องเป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติ ที่มีอยู่ใต้ดินเท่านั้น ไม่สามารถผสมขึ้นได้ และทำการวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า น้ำแร่ประกอบด้วยแร่ธาตุสำคัญ รวมทั้งสารที่มีประโยชน์ต่อเซลล์ และอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่นโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ ซึ่งแร่ธาตุแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ละส่วน ในปริมาณที่พอเหมาะ โดยที่ต้องไม่มีสารที่มีพิษผสมอยู่โดยเรียกน้ำชนิดนี้ว่า น้ำแร่ธรรมชาติ

ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งน้ำแร่ธรรมชาติย่อมมาพร้อมกับต้นทุนที่สูง และแหล่งน้ำแร่ที่เข้าถึงอยาก ส่วนใหญ่น้ำแร่จึงมีไว้เพื่อการบริโภค มากกว่าใช้เพื่อการอุปโภค เช่นการอาบ การแช่

แต่ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ เราสามารถเข้าถึงการอาบน้ำแร่ได้โดยง่ายขึ้น ด้วยสระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ที่ผลิตน้ำแร่จากเกลือหิมาลัย ที่ให้แร่ธาตุจากธรรมชาติ 84 ชนิด ให้คุณได้ผ่อนคลาย เติมเต็มแร่ธาตุ ลดความตึงเครียด ให้คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า อย่างที่คุณสัมผัสได้


สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่เกลือหิมาลัย


18 views
Subscribe our Newsletters
Contact Us

(0) 53 23005

Opening Times

Monday:

Tuesday

Wednesday:

Thursday:

Friday:

Saturday:

Sunday:

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

Closed

Closed

We Accept

Follow Us:

©2020  Siam Pool (Thailand) Co., Ltd. รับสร้างสระว่ายน้ำในเชียงใหม่